Galerie Zdjęć

Witaj w mojej galerii zdjęć, pokazującej piękno okolic miasta Piła.
Zobaczyć tu można dużo obszernych opisów i zdjęć jezior, oraz rzek w pięknej okolicy naszego regionu.
Znajdziesz tu także zdjęcia z minionego wieku. Lata między wojenne XX w. i obecne czasy. Możesz to zobaczyć w tej galerii.

Home / Z kart historii / Okrąglak w Pile 10

Parowozownia została wzniesiona latach 1870-1874 w związku z intensywnym rozwojem kolei na ziemiach pruskich.
Była wzorcowym obiektem dla kilku tego typu budowli w Europie.
W kształcie szesnastokąta z usytuowaną centralnie obrotnicą umożliwiała przemieszczanie lokomotyw o długości do 11 m.
Wyposażono ją w trzy bramy wjazdowe co pozwalało na jednoczesne stacjonowanie 13 i obrządzanie 1-3 lokomotyw.
Hala główna ma średnicę 31 m i wysokość 16 m, otoczona jest nawą o szerokości 9,7 m i wysokości 6,2 – 8 m.