Galerie Zdjęć

Witaj w mojej galerii zdjęć, pokazującej piękno okolic miasta Piła.
Zobaczyć tu można dużo obszernych opisów i zdjęć jezior, oraz rzek w pięknej okolicy naszego regionu.
Znajdziesz tu także zdjęcia z minionego wieku. Lata między wojenne XX w. i obecne czasy. Możesz to zobaczyć w tej galerii.

Home / Stacje Kolejowe / Stacja Piła 23

To pasażerska i towarowa stacja kolejowa w Pile, otwarta 27.07.1851r. Jedna z największych na terenie województwa wielkopolskiego.

Jest to stacja węzłowa, krzyżuje się tu pięć linii kolejowych:

18 Kutno – Piła Główna

203 Tczew – Kostrzn

354 Poznań POD – Piła Główna

374 Bzowo Goraj – Piła Główna

405 Piła Główna – Ustka

999 Piła Główna – Piła Północ

W budynku dworcowym znajdują się pomieszczenia do odprawy podróżnych. Do budynku przylegają dwa poszerzone perony nr 1 i 5.  Razem na stacji znajduje się 6 peronów w liczbie 10 krawędzi peronowych. Całość połączona z pozostałymi peronami oraz z centrum miasta systemem przejść podziemnych.

Stacja towarowa i sąsiadujące z nią budynki zlikwidowanych już budynków Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego położone są na zachód od stacji pasażerskiej, między ulicami Warsztatową i Zatorską. Dalej na zachód, nad linią kolejową nr 203 został przerzucony wiadukt linii nr 405, ale dzięki torowi łączącemu nr 999, prowadzącemu do posterunku odgałęźnego Piła Północ, pociągi jadące w stronę Pomorza Zachodniego mogą w nagłych wypadkach go ominąć.

Stację obsługują nastawnie: PłA – nastawnia dysponująca, zarządzająca ruchem pociągów na stacji. Pł1 – nastawnia wykonawcza, obsługująca ruch pociągów w kierunku Tczewa. Pł2 – nastawnia wykonawcza, obsługująca ruch pociągów na Bydgoszcz i Poznań. Pł3 – nastawnia wykonawcza, zawiadująca rejonem dawnych lokomotywowni. Pł5 – nastawnia wykonawcza, zarządzająca grupą torów przy dworcu północnym. Pł7 – nastawnia wykonawcza, obsługuje grupę torów totów towarowych po zachodniej stronie stacji. W obrębie Pł3 znajduje się wiązka torów trakcyjnych służących do odstawiania lokomotyw. Znajdują się tutaj również dwie hale lokomotywowni.

Starsza (tzw. "okrąglak") pochodzi jeszcze z czasów pruskich i obecnie jest wyremontowana. Parowozownia została wzniesiona latach 1870-1874 w związku z intensywnym rozwojem kolei na ziemiach pruskich. Była wzorcowym obiektem dla kilku tego typu budowli w Europie. Okrągły kształt tego budynku, będący wzorem m.in. dla parowozowni w Berlinie i Magdeburgu. W lipcu 2010 roku po ponad 10 latach starań parowozownia, wraz z dworcem Piła Główna została wpisana do rejestru zabytków. Po latach starań budynek został wyremontowany.