Galerie Zdjęć

Witaj w mojej galerii zdjęć, pokazującej piękno okolic miasta Piła.
Zobaczyć tu można dużo obszernych opisów i zdjęć jezior, oraz rzek w pięknej okolicy naszego regionu.
Znajdziesz tu także zdjęcia z minionego wieku. Lata między wojenne XX w. i obecne czasy. Możesz to zobaczyć w tej galerii.

Home / Rzeki / Rzeka Noteć 6

Noteć (niem. Netze) – rzeka o długości 391 km w północno-zachodniej Polsce.
Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km².
Jest to siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza - rzeka Polski.
Noteć jest jedną z największych pod względem długości rzek w Polsce.
Pradolina Noteci w okolicach miejscowości Ujście cechuje się wysokiej jakości walorami środowiska związanych z obecnością rozległych i malowniczych łąk,
pastwisk i zarośli, jednocześnie z ciekawą, dobrze widoczną strefą graniczną między lasami, polami uprawnymi, łąkami i obszarami zabudowanymi.
Jest rzeką typowo nizinną. Jej wody płyną powoli, wręcz na niektórych odcinkach leniwie. W okolicy Chrustowa i Milcza Noteć jest najszersza.
W Nakle rzeka łączy się z Kanałem Bydgoskim i aż do ujścia (na długości 187 km) jest elementem drogi wodnej Wisła-Odra.
Od Nakła do Krzyża na długości 137 km ma charakter rzeki skanalizowanej z 14 stopniami wodnymi.
Noteć jest żeglowna prawie na całej długości.
Od czasu budowy Kanału Bydgoskiego w 1774 r. jest elementem szlaku żeglugowego łączącego Wisłę z Odrą.